Mjerenje razine s hidrostatskim tlakom (bunarski pretvarač) ER-HP

Mjerenje razine s hidrostatskim tlakom (bunarski pretvarač) ER-HP
  • Robusna izvedba
  • Membrana od nehrđajućeg čelika (nije keramička)
  • Otporan na hidrostatske udare

Kataloški broj »

Bunarski pretvarač tlaka - namijenjen za mjerenje nivoa u bunarima s tekućinom (mjerenje hidrostatskog tlaka). Jednostavna ugradnja i spajanje u postojeće i u nove bunare i rezervoare, potreban otvor za spuštanje Ø30. Membrana od nehrđajućeg čelika. Mjerenje nivoa 0 - 100 m. Pretvornik zbog svoje konstrukcije nalazi primjenu u različitim industrijskim primjenama. Temperaturno područje primjene je od -10 do +80 °C.
Pretvarač se sastoji od kućišta, mjerne ćelije i elektroničkog dijela. Čelija djeluje na principu promjenjivog otpora. Tlak priključenog medija djeluje na membranu senzora te ju deformira, a s time mijenja otpor koji se nalaze u senzoru. Na bazi te promjene ugrađena elektronika daje odgovarajuću promjenu izlaznog signala. Ovisno o tipu priključka to je za dvožični spoj 4 - 20 mA, a za trožični 0 - 20 mA ili 0 - 10 V.
Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke upute ER-HP_ELEKTRON »
Tehničke osobine
Tip ER-HP
Izlaz Dvožično 4-20 mA
Trožično 0-10 V
Točnost 0,3 %
Ponovljivost 0,2%
Maksimalan nadtlak 200% nazivnog tlaka
Mjerno područje 0-3 m
0-6 m
0-10 m
0-30 m
0-60 m
0-100 m
0-200 m max
prema zahtjevu
Materijal kućišta W.Nr. 1.4571 (AISI 316)
Zaštita kućišta IP 67
Temperatura medija -10 do +80 *C
Primjena Mjerenje hidrostatskog tlaka
(mjerenje nivoa,
razine tekućina)
Napajanje 12-30 VDC

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.