Djelatnosti

Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja opreme za mjerenje, regulaciju i procesno upravljanje u industriji. Sva oprema koja je proizvedena u našim pogonima, razvili su naši stručnjaci i inžinjeri te je kroz cijeli proces proizvodnje i ispitivanja pod nadzorom istih.

Više od 15 godina iskustva ugradnje kvalitetnih komponenti, kontrole u proizvodnji te izlazna kontrola, osiguravaju kvalitetu i pouzdanost naših uređaja.

Kvaliteta i pouzdanosti naših uređaja doprinosi i činjenica da se prilikom izrade koriste materijali i komponente renomiranih svjetskih proizvođača Atmel, Microchip, Siemens, SGS Thomson, Maxim, Schrack, Rittal itd.

Također, uz opsežan vlastiti proizvodni program pružamo i usluge projektiranja, montaže i puštanja u pogon kompletnih sustava automatizacije procesa te održavanje i servis istih.

U svojim pogonima imamo i mogućnost sastavljanja niskonaponskih ormara po vlastitoj projektnoj shemi ili po shemama kupca ili investitora.

Uslužno i stručno osoblje u svakom trenutku stoji Vam na raspolaganju po pitanju stručne podrške, informacija o cijenama, te know-how podrške.

U 15 godina rada automatizirali smo i pustili u rad različite pogone od kojih ćemo spomenuti samo neke.

Rekonstukcija energana Projektiranje sustava nadzora i upravljanja Rekonstrukcija i nadogradnja industrijskih postrojenja

Rekonstukcija energane, kotlovskog postrojenja za proizvodnju pare (75 t/h 420*C i 40 bar), nadzor nad postrojenjem za kemijsku pripremu tehnološke vode, nadzor rada i tehnoloških parametara turbine 12 MW i turbine 4,5 MW. Sistem upravljanja i nadzora podijeljen je na funkcionalne cjeline a upravljanje je bazirano na SIEMENS SIMATIC S7400 sa centralnim nadzorom. Nadzor lokalni i centralni (paralelni) izveden je sa mjerno regulacijskom opremom ELEKTRON. Sistem omogućuje upravljanje svih relevantnih parametara sistema sa centralnog računala, pohranjivanje podataka, brojače ukupne, smjenske i dnevne potrošnje, alarmne liste, …

Sustavi upravljanjeRegulacija i nadzor parametaraUsluge savjetovanja i izvo?nje projekata

Upravljanje toplovodnim izmjenjivačem 2 x 2 MW. Regulacija i nadzor svih parametara sistema s izračunom potrošnje i količine energije. Oprema Elektron.

Industrijska dozirna vaga Automatizirani sustav za doziranje Industrijske vage za doziranje

Industrijska dozirna vaga za doziranje 1-8 komponenti ulja i drugih tekućina. Potpuno automatizirani sistem koji omogučuje točno doziranje svih komponenti teku?ina s definiranjem maximalnim odstupanjem, mogučnošću kreiranja recepata, praćenja trenutnog stanja na centralnom računalu, pohranu podataka i dr. Industrijske vage za doziranje više tipova zrnatih i praškastih materijala, vage na silosima i mješalicama materijala.

Industrijske vage za mjerenje te�ine rezervoara Industrijske vage za mjerenje te�ine rezervoara

Industrijske vage za mjerenje težine rezervoara.

Pra?enje proizvodnje u kotlovskom postrojenju Nadzor parametara i pra?enje proizvodnje

Nadzor parametara i praćenje proizvodnje u kotlovskom postrojenju za proizvodnju para (15 t/h), priprema tehnološke vode. Mjerna oprema, senzori i pretvarači Elektron.

Industrijske dozirne vage za doziranje i odvagivanje više komponenti u izradi žbuke. Sistem omogučava potpuni automatski rad s mogučnošću ručne kontrole. Svi parametri vidljivi su na PC računalu te se ujedno tamo i arhiviraju (u svrhu kontrole kvalitete). Firma "Elektron Erma, Strmec" isporučila je sve komponente za doziranje i odvagu (PUŽNICE S POGONIMA, VAGE ZA MATERIJAL, ELEKTRO ORMARE I OPREMU U POLJU, PROGRAM ZA UPRAVLJANJE).

Sistem za potpuni automatski rad s mogu?no�?u ru?ne kontrole Industrijske dozirne vage

Upravljanje procesom termičke obrade mesnih prerađevina. Sistem je kompaktan i programabilan te omogučava potpunu kontrolu procesa termičke obrade, kuhanja, pečenja, dimljenja. Procesom upravlja uređaj MEGA 203SM koji umogučava i praćenje i upravljanje procesa zreljenja i čuvanje trajnih proizvoda. Uređaj je u potpunosti razvijen u Elektronu te je podrška korisnicima servis i održavanje na najvišem nivou.

Upravljanje procesom termi?ke obrade mesnih prera?evina Upravljanje procesom termi?ke obrade mesnih prera?evina