Mjerenje tlaka

Digitalni pokazivač EDP 3  ½ digita

Digitalni pokazivač EDP 3 ½ digita

Digitalni pokazivač namjenjen je prikazu raznih fizikalnih veličina u svim granama industrije.

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

DP-02 je pretvarač diferencijalnog tlaka s membranskim odvojnicima.

Pretvarač tlaka P-03

Pretvarač tlaka P-03

Pretvarač tlaka mjerenje relativnog tlaka od -0.3 do 700 bara i apsolutnog tlaka od 0 do 25 bara, temperaturno područje primjene je od -40 do 80 ºC (specijalno do 250 ºC).

Pretvarači tlaka za bunare.

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z

DP-05-Z je namjenjen za mjerenje tlaka neagresivnih plinova 2 mbara do 6 bara.
Mjerenje razine s hidrostatskim tlakom (bunarski pretvarač) ER-HP

Mjerenje razine s hidrostatskim tlakom (bunarski pretvarač) ER-HP

Bunarski pretvarač tlaka - namijenjen za mjerenje nivoa u bunarima s tekućinom (mjerenje hidrostatskog tlaka). Membrana od nehrđajućeg čelika. Mjerenje nivoa 0 - 100 m.
Pokazivač napajan iz petlje ELR-10

Pokazivač napajan iz petlje ELR-10

Univerzalni pokazivač napajan iz petlje (bez dodatnog napajanja). Za standardni priključak DIN 43650  (pretvaraci tlaka, temperature).
Tlačne sklopke ESQ

Tlačne sklopke ESQ

Tlačne sklopke (presostati) za signalizaciju prekoračenja ili pada tlaka.
EDP-4 i EDP-5 - pokazivač

EDP-4 i EDP-5 - pokazivač

EDP-4 i EDP-5 su 4 i 5 digitni indikatori za pokazivanje i bilježenje (temperature, tlaka, struje, napona, ...) u svim procesnim industrijama:
prehrambenoj industriji, prerađivačkoj industriji, preradi plastike i gume, kotlogradnji, brodogradnji, kemijskoj industriji, ....
EDP-4 and EDP-5 - Programmable indicators

EDP-4 and EDP-5 - Programmable indicators

EDP-4 and EDP-5 are indicators with 4 and 5 digits  for indication and recording (temperature, preasure,curent, voltage, ...) in all process industries: food industry, processing industry, processing of plastic masses, energetics, boiler production, shipbuilding, chemical industry etc ..

SIGMA    -    NOVO !!!

SIGMA - NOVO !!!

NOVO !!!  PID regulator s 2 analogna ulaza za spajanje standardnih industrijskih signala (Pt100, 4-20mA, tip K, J, L, R, S, ...). Regulacija po PID parametrima. Komunikacija s PC računalom.