Protok

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

DP-02 je pretvarač diferencijalnog tlaka s membranskim odvojnicima.

Mjerilo protoka MPQ

Mjerilo protoka MPQ

Mjerilo protoka pretvara protok u neki od standardnih mjernih signala. Mjerni raspon: 2-6 l/min do 800-4000 l/min. Specijalna izvedba do 300  ºC.

Elektromotorni pogon - za ventile

Elektromotorni pogon - za ventile

Elektromotorni pogon za regulacijske ventile s motornim pogonom- za regulaciju protoka,  neagresivnih tekućina i pare, dvoputni i toputni regulacijski ventili.

Računska jedinica protoka -Integrator - Korjenator

Računska jedinica protoka -Integrator - Korjenator

Računska jedinica protoka pare, plinova s korekcijom protoka po tlaku i temperaturi.
Integratori i korjenatori
protoka s prikazom trenutnog protoka i kumulativom protoka.

Signalizator protoka  MSQ

Signalizator protoka MSQ

Signalizator protoka MSQ sa pomičnim diskom. Omogućava signalizaciju nestanka ili pojave protoka u cjevovodima ili pogonima.
Pneumatski pogon -za ventile

Pneumatski pogon -za ventile

Pneumatski pogon za ventile
Ventili regulacijski

Ventili regulacijski

Regulacijski ventili (armature)- industrijski
do DN200 i  NP40
do 220
ºC ili 350ºCEDP-4 i EDP-5 - pokazivač

EDP-4 i EDP-5 - pokazivač

EDP-4 i EDP-5 su 4 i 5 digitni indikatori za pokazivanje i bilježenje (temperature, tlaka, struje, napona, ...) u svim procesnim industrijama:
prehrambenoj industriji, prerađivačkoj industriji, preradi plastike i gume, kotlogradnji, brodogradnji, kemijskoj industriji, ....
EDP-4 and EDP-5 - Programmable indicators

EDP-4 and EDP-5 - Programmable indicators

EDP-4 and EDP-5 are indicators with 4 and 5 digits  for indication and recording (temperature, preasure,curent, voltage, ...) in all process industries: food industry, processing industry, processing of plastic masses, energetics, boiler production, shipbuilding, chemical industry etc ..

Elektromagnetski ventil

Elektromagnetski ventili

Elektromagnetski ON/OFF ventili, za sve vrste tekućina.
Za tlakove do 20 bara i temperature do 180 *C.
Ventili s ATEX certifikatom.