Pretvarači tlaka

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z

DP-05-Z je namjenjen za mjerenje tlaka neagresivnih plinova 2 mbara do 6 bara.
Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

DP-02 je pretvarač diferencijalnog tlaka s membranskim odvojnicima.

Tlačne sklopke ESQ

Tlačne sklopke ESQ

Tlačne sklopke (presostati) za signalizaciju prekoračenja ili pada tlaka.
Pretvarač tlaka P-03

Pretvarač tlaka P-03

Pretvarač tlaka mjerenje relativnog tlaka od -0.3 do 700 bara i apsolutnog tlaka od 0 do 25 bara, temperaturno područje primjene je od -40 do 80 ºC (specijalno do 250 ºC).

Pretvarači tlaka za bunare.