Nivo

Provodne sonde PI

Provodne sonde PI

Provodne sonde - za signalizaciju nivoa, razine u spremnicima pod tlakom ili vakumom. Zaštita pumpe od rada na suho. U kombinaciji sa signalizatorima SN1 ili SN4 ...
Nivoregulator VMN

Nivoregulator VMN

VMN se primjenjuje za signalizacju i regulaciju razine tekućina u parnim kotlovima i spremnicima.
Mjerenje razine s plovkom- kontinuirano MPN-KP

Mjerenje razine s plovkom- kontinuirano MPN-KP

MPN-KP namjenjen je za kontinuirano mjerenje razine neagresivnih tekućina, vode, lakih ulja, sokova u rezervoarima i posudama pod atmosferskim ili pogonskim tlakom.

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

DP-02 je pretvarač diferencijalnog tlaka s membranskim odvojnicima.

Signalizator razine sa četiri elektrode SN-4

Signalizator razine sa četiri elektrode SN-4

SN-4 namjenjen je za signalizaciju 4 razine, regulaciju razine i signalizaciju 2 nivoa vodljivih tekućina.

Mjerenje razine s hidrostatskim tlakom (bunarski pretvarač) ER-HP

Mjerenje razine s hidrostatskim tlakom (bunarski pretvarač) ER-HP

Bunarski pretvarač tlaka - namijenjen za mjerenje nivoa u bunarima s tekućinom (mjerenje hidrostatskog tlaka). Membrana od nehrđajućeg čelika. Mjerenje nivoa 0 - 100 m.
Signalizacija razine kapacitivnom elektrodom ER-KAPS

Signalizacija razine kapacitivnom elektrodom ER-KAPS

Signalizacija razine u silosima i rezervoarima.
Ultrazvučno mjerilo razine ER-UK

Ultrazvučno mjerilo razine ER-UK

Mjerilo razine -ultrazvučno bezkontaktno, kontinuirano (4-20 mA).
Mjerenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima. Nivo 5m, 8m, 15m, ...
Indikator razine s magnetnim listićima - za bočnu ugradnju ER-BI

Indikator razine s magnetnim listićima - za bočnu ugradnju ER-BI

Indikator razine sa magnetnim listićima, ugradnja  izvan rezervoara, kotla (bočna montaža). Nivo 0-5800 mm.
Radar reflex VG serije  FMCW

Radar reflex VG serije FMCW

Mjerenje nivoa u rezervarima i silosima, tekućina i praškastih

materijala. Mjerenje radarskom metodom mjerenja 0 - maximalno

80 m.