Mjerni pretvarači

Pretvarač signala s galvanskim odvajanjem potencijala -UN-PSG

Pretvarač signala s galvanskim odvajanjem potencijala -UN-PSG

UN-PSG : namjenjen je za pretvaranje svih vrsta strujnih i naponskih signala s galvanskim odvajanje potencijala ulaza i izlaza u neki od standardni izlaznih signala.

Pretvarač otpora MPO

Pretvarač otpora MPO

MPO za ugradnju na šinu i za ugradnju na zid.  MPO-G za udradnju u glavu B otpornog termometra.

Pretvarač frekvencije MPF-U4S

Pretvarač frekvencije MPF-U4S

Pretvarač frekvencije upotrebljava se u sustavima i pogonima s potrebom mjerenja određenih frekvencija (npr. mjerenje brzine vrtnje) i njihove pretvorbe u neki od standardnih mjernih signala.
Pretvarač vlage MPRV

Pretvarač vlage MPRV

Pretvarač vlage 10-90%RH (0-80ºC) ili 0-100%RH (-40 -180ºC) u standardni signal.
Pretvarač vlage i temperature do 180 ºC - MPRVT

Pretvarač vlage i temperature do 180 ºC - MPRVT

Pretvarač vlage 0-100%RH + pretvarač temperature -40 do 150ºC u standardni signal

Mjerni pretvarač vlage i temperature mikroprocesorski

Mjerni pretvarač vlage i temperature mikroprocesorski

Mjerenje relativne vlage 0-100% RH i temperature u komorama za sušenje drva, sušarama za ciglu, sušere za voče i povrće.
Mjerilo protoka MPQ

Mjerilo protoka MPQ

Mjerilo protoka pretvara protok u neki od standardnih mjernih signala. Mjerni raspon: 2-6 l/min do 800-4000 l/min. Specijalna izvedba do 300  ºC.

Signalizator protoka  MSQ

Signalizator protoka MSQ

Signalizator protoka MSQ sa pomičnim diskom. Omogućava signalizaciju nestanka ili pojave protoka u cjevovodima ili pogonima.
pH pretvornik

pH pretvornik

Mjerni pretvornik pH (0 -14) s temperaturnom kompenzacijom.

Izlaz 4 -20 mA, industrijska izvedba,...