Preklopna jedinica EP-RS

Preklopna jedinica EP-RS
  • Broj uklopa 107
  • Ulaz Pt100 i strujni signali
  • 16 kanala
  • 3 kontakta po kanalu

Kataloški broj »

EP-RS vezana je s adresnom jedinicon EDPS-AP. Mogučnost priključka 16 ulaznih signala. Da bi npr. priključili 256 ulaznih signala koje treba nadzirati adresno alarmna jedinica, potrebno je 16 preklopnih jedinica. Preklopna jedinica preklapa 3 polno te je moguče priključiti Pt100 senzor u trosilnom spoju.

Indikacija trenutnog kanala i kanala koji je u alarmu.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnicka dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip EP-RS
Osnovna ploča Folija bez tastature
Ugradnja Ploča s izrezom
Kučište 72x144 mm
Napajanje 230 VDC
Pokazivanje LED diode
Ulaz Pt100
Strujni
Broj kanala 16
Broj kontakta po kanalu 3
Tip spoja Za otporne davače trožićni sa zajedničkom petljom
Utjecaj prel.otpora na kontaktima Neutraliziran je za 1:100
(za alarmno-adresnu jedinicu "Elektron")

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.