Digitalni pokazivač sa signalizatorom 16 kanala EDPS-16

Digitalni pokazivač sa signalizatorom 16 kanala EDPS-16
  • 16 Univerzalnih ulaza
  • Galvanski odvojeni ulazi
  • Kučišta: 144x72, 72x144 mm
  • Modbus komunikacija
  • Dva izlazna releja
  • Postavljanje alarmnih vrijednosti za svaki kanal posebno
  • Signalizacija prekoračenja alarmnih vrijednosti
  • Točnost: 0.25 % ±1 digita


Kataloški broj »

EDPS-16 je namjenjen za nadzor do 16 ulaznih mjernih mjesta. Analogni ulaz je univerzalan i programski podesiv. Perioda preklapanja pojedinog ulaza može iznositi od 1 sekunde do 255 sekundi, što ovisi o vrijednosti podešenog parametra.

Parametri se unose preko tastature na prednjoj ploči uređaja.
Prilikom prekoračenja zadanih granica javlja se svjetlosni alarm na prednjem panelu uredjaja te se uključuju izlazni releji. Alarm traje sve dok se mjerene vrijednost ne vrate u zadane granice. Postavljanje alarmnih vrijednosti za svaki kanal posebno.


Ulazna veličina se uzorkuje, mjeri i zatim digitalno filtrira da bi se izbjegle električne smetnje nastale radom energetskih uređaja u pogonu. Prilikom parametriranja moguče je filtriranje smanjiti ili povečati što ovisi o razini smetnji u sustavu.

Broj kanala koji se preklapaju također je programski podesiv. Uređaj se izrađuje u standardnim DIN kučištima.

SPAJANJE >>Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnicka dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip EDPS-16
Osnovna ploča Tastatura s folijom
Ugradnja Ploča s izrezom
Kučište 144x72 mm
72x144 mm
Napajanje 230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
Pokazivanje 13mm crveni LED pokazivač 4 digita
13mm crveni LED pokazivač 2 digita
16 LED dioda
Ulaz 16x Univerzalan - programski podesiv
Strujni: 0/4 -20 mA / 4-20mA / 20-0 mA / 20-4mA
Naponski: 0-10 V / 2-10 V / 0-50mV / 0-60 mV
Termoparovi: K, L, N, E, S, R, T, B, J
Otporni: Pt100/200/500/1000, Ni100/200/500/1000, Cu53, potenciometri
Ostalo : (PWM signal, frekvencija) Po posebnom zahtjevu
Izlaz Relejni
Klasa 0.3% + 2 digit
Funkcija Prikaz mjerne veličine.
Postavljanje graničnih vrijednosti.
Alarmiranje (beznaponski kontakt).
Uključivanje zvučnog i svjetlosnog alarma.
Vrsta signalizacije Min i max
Signalizacijski nivo Podesiv za svaki kanal (dva alarmna nivoa)
Medjusobna veza ulaza Galvanski odvojeni
Opciija Komunikacija RS 485
Protokol Modbus

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.