Digitalni pokazivač s ručnim preklapanjem EDP-P

Digitalni pokazivač s ručnim preklapanjem EDP-P
  • Univerzalni ulaz (0-20mA, 4-20mA, 0-10mV, termoelementi J, K, S, Pt100)
  • Kućišta: 144x72 mm
  • Napajanje: 220 VAC, 24 VDC, 24 VAC
  • LED pokazivač 4 digita
  • preklopnik 12 položaja na prednjoj ploči
  • Točnost: 0.25 % ±1digit
Kataloški broj »

EDP-P ima mogučnost priključenja do 12 ulaznih signala. Signali mogu biti standardni strujni, naponski, termoelementi (J, K, S) ili pak signal s otporne termosonde Pt100.

Za otporne termosonde izvršena je kompenzacija otpora vodova dok je kod termoparskih ulaza riješena kompenzacija hladnog kraja termopara.

Na prednjoj ploči nalazi se LED pokazivač s 4 znamenke i tastatura za parametriranje uredjaja. Preklopnik kojim se preklapaju ulazi, ima maksimalno do 12 položaja.

Prilikom preklapanja uredjaju je potrebno neko vrijeme za usrednjavanje mjerene vrijednosti.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnicka dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip EDP-P
Osnovna ploča Tastatura s folijom
Ugradnja Ploča s izrezom
Kučište 144x72 mm
Napajanje 230 VAC
24 VDC
24 VAC
110 VAC
Pokazivanje 13mm crveni LED pokazivač 3 digita
Preklopnik za 12 mjesta
Ulaz Strujni - 0-20 mA, 4-20 mA
Naponski - 0-50 mV, 0-1 V, 0-2-10 V
Termopari - J, K, S
Otporni - Pt100, potenciometri
Ostalo - Po posebnom zahtjevu
Klasa 0.5% + 2 digit

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.