PR30 Procesni bezpapirni pisač 12,1"

PR30 Procesni bezpapirni pisač  12,1
  • 12,1" TFT Ekran na dodir
  • 6-48 analognih ulaza
  • Modularni dizajn
  • Digitalni ulazi i izlazi
  • Webserver & Email
  • Standardno: Ethernet, SD slot & USB
  • Sigurnost podataka FDA 21 CFR part 11
Kataloški broj »

Industrijski Bezpapirni pisač 12,1"s visokom rezolucijom (1024x768 ),  6 -48 univerzalno podesivih ulaza ( Pt 100, mA, mV, termoelementi, J, K, L, S, R, ...), te digitalni ulazi i izlazi na zasebnim I/O karticama za spajanje alarma i log. uvijeta.
Plug & play I/O cartice omogučavaju visoku fleksibilnost i kombinaciju različitih ulaza i izlaza.
Na pisaču je također ugrađena funkcija Webserver i Email.

Široke primjene u kemijskim pogonima, pogonima za proizvodnju hrane i pica, u petrokemiji, metalnoj industriji, auto industriji, nadzor okoliša, laboratorij.
Pisač PR može biti upotrebljen za nadzor, bilježenje, procjenu
procesa u pogonima.

Pisac ima standardno ugraden Ethernet priključak ili opcionalno RS232/485, koji mu omogučuju komunikaciju na PC. Moguč je pregled i spremanje podataka na PC.
Podaci se na PC prenose preko SD ili USB kartice ili komunikacijom. Pregled podataka moguč je preko programa  "PC software Historical Viewer" koji dolazi s pisačem.
Real time pregled moguč je s dodatnim opcionalnim programom "Extensive software Data Acquisition Studio".

NOVO ! Moguča je izrada korisničkih ekrana sa prikazom prilagođenim korisniku. Porebna opcija firmware -Plus version 2.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.