Bargraf pokazivač BP-202

Bargraf pokazivač BP-202
  • Bargraf i numerički pokazivač malih dimenzija
  • Jednostavna instalacija i primjena
  • Dobra uočljivost kretanja procesa
Kataloški broj »

Uređaj daje prikaz ulazne vrijednosti na brojčanom i na bargraf LED displeju što mu daje dobru uočljivost i sa veće udaljenosti. Na zahtjev je dostupna opcija sa ugrađenim relejima koja omogućuje rad uređaja kao jednostavnog ON/OFF regulatora s alarmiranjem postignutog minimuma i maximuma vrijednosti.
Uređaj posjeduje mogućnosti podešavanja sljedećih funkcija:
        -definiranja donje i gornje granice pokazivanja za 0 i 100% ulaznog signala (dL i dH).
        -podešavanje alarma minimuma i maximuma, te pripadnih histereza (A1, H1, A2 i H2).
        -podešavanje pauze prilikom postignuća alarma (tp).
        -kalibracija 0 i 100% ulaznog signala (CL i CH).
        -poziv tvorničkih parametara (tc).
        -odabir ulaza 0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-5V, 0-10V, 2-10V, potenciometar (R>=100Ω).

Osnovne karakteristike uređaja su:
        -jednostavno spajanje i podešavanje što ga u kombinaciji sa univerzalno-podesivim ulazom čini primjenjivim na različitim mjestima primjene.
        - dobra uočljivost i preglednost pogodna za rad u pogonu


Primjeri primjene:

                   - prikaz otvorenosti klapne
                   - prikaz otvorenosti ventila
                   - prikaz nivoa u rezervoaru ili silosu
                   - prikaz postotka izvršenosti procesa
 
PRIMJER PRAĆENJA POLOŽAJA IZVRŠNIH ČLANOVA >>Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička_dokumentacija_ELEKTRON »
Tehničke osobine
Tip BP-202
Osnovna ploča Tastatura s folijom
Ugradnja Ploča s izrezom
Kučište 36 x 72 x 90 mm
Napajanje 230Vac, 110Vac, 24Vac
Klasa 0.5% + 1 digit
Pokazivanje 13mm crveni LDC pokazivač 3 digita + bargraf pokazivač 20 segmenata
Ulaz Univerzalni - programski podesiv
Strujni: 0-20mA / 4-20mA
Naponski: 0-1V / 0-5V / 0-10V / 2-10V
Potenciometar: R>=100 Ohm
Izlaz Relejni, 230Vac / 5A

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.