Signalizator razine s plovkom na kablu ER-PK

Signalizator razine s plovkom na kablu ER-PK
  • Jednostavna ugradnja i korištenje
  • Robusna izvedba
  • IP68
Kataloški broj »

SIGNALIZATOR RAZINE S PLOVKOM NA KABLU - napravljen od kemijski otpornih materijala (polipropilen). Trajan je, ekonomski prihvatljiv te specijalno dizajniran da riješi signalizaciju razine na velikim dubinama u tekućinama.

PRINCIP RADA- FAC, FAP, FAR plovci s kablom koriste micro-kontakt koji promjeni stanje ON u OFF ili obratno kad se kut plovka promjeni za više od 28°.
FAS plovak s kablom koristi živin kontakt te je potrebna promjena kuta više od 10°.

                     

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Tip EFAC (CS1-R) A/B/C EFAP (CS2-P) A/B/C EFAR (CS2-R) A/B/C EFAD A/B/C EFAE A/B/C EFAS (CF-S) A/B/C
Materijal plovka P.P. P.P. P.P. PVC PVC SUS304
Specifikacija kabla Neoprenski kabel
1mm2 x3C ili 2C
PVC kabel
1.25mm2 x3C ili 2C
Neoprenski kabel
1mm2 x3C ili 2C
Neoprenski kabel
1mm2 x3C ili 2C
PVC kabel
1.25mm2 x3C ili 2C
Silikonski kabel
0.75mm2 x3C ili 2C
Kontakt 10A/250Vac (std.) ili 15A/250Vac
N.O.N.C. ili SPDT
10A/250Vac (std.) ili 15A/250Vac
N.O.N.C. ili SPDT
10A/250Vac (std.) ili 15A/250Vac
N.O.N.C. ili SPDT
10A/250Vac (std.) ili 15A/250Vac
N.O.N.C. ili SPDT
10A/250Vac (std.) ili 15A/250Vac
N.O.N.C. ili SPDT
2A/250Vac
N.O.N.C. ili SPDT
Radna temperatura -10 *C do 80 *C 0 *C do 60 *C -10 *C do 80 *C -10 *C do 80 *C 0 *C do 60 *C 0 *C do 170 *C
Specifična težina 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Približna težina 770g/5M 290g/1M 290g/1M 290g/1M 290g/1M 480g/5M
Tlak 2 kg/cm2 2 kg/cm2 2 kg/cm2 2 kg/cm2 2 kg/cm2 2 kg/cm2
Dužina kabla 5m, 10m, 20m
ZAHTJEV
5m, 10m, 20m
ZAHTJEV
5m, 10m, 20m
ZAHTJEV
5m, 10m, 20m
ZAHTJEV
5m, 10m, 20m
ZAHTJEV
5m, 10m, 20m
ZAHTJEV

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.