Bezpapirni pisač VR06

 Bezpapirni pisač VR06
 • 6.4'' Color TFT LCD
 • Bez papirne trake
 • Univerzalni ulazi
 • 1-6 kanala
 • Više načina prikaza displeja
 • Ethernet, 232485
 • Lager
Kataloški broj »

Bezpapirni pisač veličine 6.4'' sa visokom rezolucijom (true VGA, 640x480 pixels), infrared detector, 6 kanala, plug & play I/O card, visoka fleksibilnost.
Široke primjene u kemijskim pogonima, pogonima za proizvodnju hrane i pića, u petrokemiji, metalnoj industriji, autoindustriji, nadzor okoliša, laboratorij. BR06 može biti upotrebljen za nadzor, bilježenje, procjenu procesa u pogonima.

Pisač ima standardno ugrađen Ethernet priključak ili opcionalno Ethernet RS232/485, koji mu omogućuju komunikaciju na PC. Moguć je pregled i spremanje podataka na PC. Podaci se na PC prenose preko MD kartice ili komunikacijom. Pregled podataka moguć je preko programa Observer I koji dolazi s pisačem. Real time pregled moguć je s dodatnim opcionalnim programom Observer II.
                     
                  

 • 5 načina prikaza trenutnih podataka na displeju
 • prikaz 6 real time grafova horizontalno ili vertikalno
 • prikaz podataka u bargrafu i brojkama kombinirano sa grafovima
 • prikaz alarmnog ekrana, stanja memorije
 • jednostavna promjena izgleda ekrana  
                           

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Tip VR06
Način ugradnje Ploča s izrezom
Kućište 144x144 mm
Napajanje 90-250VAC, 60VA, 30W maximum
11-18, 18-36 or 36-72 VDC 60VA, 30W maximum
Pokazivanje 6.4'' TFT LCD, 640x480 piksela rezolucije, 256 boja
Analogni ulazi tip J -120ºC-1000ºC +/- 1ºC
tip K -200ºC-1370ºC +/-1ºC
tip T -250ºC-400ºC +/-1ºC
tip E -100ºC-900ºC +/-1ºC
tip B 0ºC-1820ºC +/-2ºC
tip R 0ºC-1767.8ºC +/-2ºC
tip S 0ºC-1767.8ºC +/-2ºC
tip N -250ºC-1300ºC +/-1ºC
tip L -200ºC-900ºC +/-1ºC
PT100 -210ºC-700ºC
PT100 -200ºC-600ºC
mV -8mV-70mV
mA -3mA-27mA
0-1V -0.12V-1.15V
0-5V -1.3V-11.5V
1-5V -1.3V-11.5V
0-10V -1.3V-11.5V
Analogni izlazi Izlazni signal: 4-20mA, 0-20mA
0-5V, 1-5V, 0-10V
Digitalni ulazi L06"0"- -5V do 0.8V
L06"1"- 2V do 5V
Digitalni izlazi 6 kanala
kontakt N.O (form A)
relej 5A/240 VAC
Memorija U uređaju- 8MB, kartice- 512MB, 1GB
Komunikaija 1. Standard Ethernet komunikacija
Protokol: Mod Bus TCP / IP BaseT, korekcija pogrešnog polariteta za 10 BaseT
2. COMM modul (CM181)
RS-232 (1 uređaj), RS-485 ili RS-422 (do 247 uređaja)
Protokol: Modbus protocol RTU mode
Adresa: 1-247
Uvijeti rada Radna temperatura: 5ºC do 50ºC
Vlažnost: 20 do 80% RH (bez kondenzacije)
Zaštita IP30- Prednja ploča
IP20- Kučište

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.