EDP-4 i EDP-5 - pokazivač

EDP-4 i EDP-5 - pokazivač
  • Univerzalni softver - podesivi ulazi
  • Korisnički podesiv
  • Mogućnost povezivanja više uređaja
  • Pohrana podataka na USB ili SD
  • RS 485 Modbus komunikacija
  • USB host (printanje direktno iz uređaja)
Oznaka   Šifra
Šifra proizvoda:  
Prikaz: 4 digita 4
5 digita 5
Kućište: 96x96 1
96x48 2
144x72 3
72x72 4
144x48 K
48x96 P
72x144 O
Prema zahtjevu Z
Napajanje: 230 VAC 1.
24 VDC 3.
24 VAC 4.
110 VAC 5.
Prema zahtjevu Z.
Ulazni signal: Ulaz 1:RTD: Pt100/200, Ni100/200, Pt100 psihrometar, Cu53, linearizacija RTD-a u 25 točaka, potenciometar , naponski: 0-50mV, 0-60 mV, termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B, strujni: 0/4 -20 mA, 20-4/0 mA 1
Ulaz 1: RTD: Pt1000/500, Ni1000/500,linearizacija RTD-a u 25 točaka, potenciometar , naponski: 0-50mV, 0-60 mV ,termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B, strujni: 0/4 -20 mA, 20-4/0 mA 6
Prema zahtjevu Z
Digitalni izlaz: Bez dig. ulaza 0
Analogni izlaz: Bez analog. ulaza 0
0/4-20 mA 1
0/2-10 V 3
Prema zahtjevu Z
Komunikacija: RS-485 Modbus 1
USB / SD card 3

  • Ako želite uvid u cijene ili naručiti odnosno kupiti naše proizvode, molimo vas da se prijavite odnosno registrirate ovdje!
  • Ako želite saznati više o općim uvjetima prodaje kliknite ovdje!