Pneumatski pogon -za ventile

Pneumatski pogon -za ventile Kataloški broj »

   
NAPOMENA: Kod definiranja kataloškog broja za pneumatske ventile na ovoj stranici definiraju se samo parametri pogona ventila. Nakon što se odabere pogon ventila da bi odredili parametre kučišta ventila (armature) potrebno je kliknuti ovdje !!

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Pneumatski_pogon_katalog »
Pneumatski pogon za reg. ventile_ELEKTRON »
Tehničke osobine
Sila 500 N
800 N
1000 N
2000 N
5000 N
12000 N
24000 N
Veličina pogona 300 cm 2
600 cm2
1200 cm2
Brzina 1 s / 100 %
Upravljački signal Napon 0-10 V DC
Struja 4-20 mA
Napon 2-10 V DC
0.2 - 1 bar
Davač položaja Bez davača
Potenciometar 100 oma
Strujni signal 4-20 mA
Naponski signal 0-10 V
Ograničenje hoda i signalizacija Mometni šalter
Graničnim kontaktom
Kombinacija 1+2

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.