Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-05-z DP-05-Z:

  • Mjerenje tlaka i diferencijalnog tlaka.
  • Jednostavna ugradnja.
  • Pouzdanost.
  • 2 mbara do 6 bara.
Kataloški broj »

DP-05-Z je namjenjen za pretvaranje tlaka ili diferencijalnog tlaka u standardni strujni signal. Koriste se za mjerenje diferencijalnog tlaka neagresivnih plinova od 2 mbara do 6 bara. Temperaturno područje primjene je od 0 do 60 ºC.
Pretvarač se sastoji od kučišta, mjerne ćelije i elektroničkog dijela. Mjerna ćelija djeluje na principu promjenjivog kondenzatora. Izlaz ovisi o tipu priključka te je za dvožični spoj 4 - 20 mA, a za trožični 0 - 20 mA ili 0 - 10 V.
Pretvarač je izveden u dva modela, bez pokazivanja i sa LCD displejem. Priključci za tlak nalaze se na kučištu pretvarača i omogućavaju jednostavno priključivanje procesnog tlaka.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumntacija »
Tehničke osobine
Naziv uređaja Pretvarač diferencijalnog tlaka za plinove
Tip DP-05-Z
Izlaz Dvožično 4-20 mA
Trožično 0-20 mA, 0-10V
Klasa 0.5% + 0.02/K
2% + 0.02/K za područje '-2 i 0-6 mbara
Linearnost 0.25%
1% za područje 0-2 i 0-6 mbara
Kučište 100 x100 mm
IP 65
Priključak tlaka Priključak za crijevo fi 6
Napajanje 12-30 VDC 4-20 mA
220 V 50 Hz
24 V 50 Hz
Pokazivanje -
Primjena Neagresivni plinovi

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.