Elektromotorni pogon - za ventile

Elektromotorni pogon - za ventile
  • Robusan
  • Jednostavan
  • IP65
Kataloški broj »

Elektromotorni pogoni za regulacijske ventile s motornim pogonom, koji se koriste u prehrambenoj industriji, mliječnoj industriji, farmaceutskoj industriji, itd.   
NAPOMENA: Kod definiranja kataloškog broja za elektromotorne ventile na ovoj stranici definiraju se samo parametri pogona ventila. Nakon što se odabere pogon ventila da bi odredili parametre kučišta ventila (armature) potrebno je kliknuti ovdje !!


Sve potrebne informacije pronađite u Tehničkim uputstvima.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Elektromotorni_pogon_katalog »
Elektromotorni_pogon_regulacijskih_ventila_ELEKTRON »
Tehničke osobine
Sila 500 N
800 N
1000 N
2000 N
5000 N
12000 N
24000 N
Brzina 1.5 s/mm
2.2 s/mm
3 s/mm
5 s/mm
8 s/mm
Napon pogona 24 V AC
220 V AC
24 V AC/DC
Upravljački signal Napon 230 V AC, tropoložajno
Napon 24 V AC, tropoložajno
Napon 0-10 V DC
Struja 4-20 mA
Napon 2-10 V DC
0.2 - 1 bar
Davač položaja Bez davača
Potenciometar 100 oma
Strujni signal 4-20 mA
Naponski signal 0-10 V
Ograničenje hoda i signalizacije Mometni šalter
Graničnim kontaktom
Kombinacija 1+2
Elektromotorni moment

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.