Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

Pretvarač diferencijalnog tlaka DP-02

DP-02:

  • Kompaktna izvedba.
  • Robusna konstrukcija.
  • Primjena kod tekućina, plinova i para.
  • Točnost 0,25%.
  • Dvožilni pretvornik.
Kataloški broj »

DP-02 zbog svoje konstrukcije nalazi primjenu u različitim industrijskim primjenama.
Pretvarač se sastoji od kučišta, mjerne ćelije i elektroničkog dijela. ćelija djeluje na principu promjenjivog kondenzatora. Tlak priključenog medija djeluje na membranu senzora te ju deformira, a s time mijenja kapacitet kondenzatora koji se nalaze u senzoru. Na bazi te promjene ugrađena elektronika daje odgovarajuću promjenu izlaznog signala. Ovisno o tipu priključka to je za dvožični spoj 4 - 20 mA, a za trožični 0 - 20 mA ili 0 - 10 V.
Pretvornici s membranskim kapilarnim prijenosnicima omogućavaju odvajanje mjerne ćelije od medija te predstavljaju siguran način mjerenja procesnog tlaka. Prostor na unutrašnjoj strani membrane prijenosnika, kapilara i prostor do ćelije ispuni se odgovarajućom tekućinom.

Pribor:

                             

                                                       sl.1

Na priloženoj slici (sl.1) prikazan je pribor za mjerenje protoka s mjernom blendom, diferencijalnim pretvaračem tlaka, kondeznim loncima, spojnicama, svim potrebnim ventilima i ventilskim blokovima, uređajem za korekciju protoka po temperaturi i po tlaku, sonde temperature i pretvarač tlaka.


Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »
Tehničke osobine
Naziv uređaja Pretvarač diferencijalnog tlaka za plinove i tekućine
Tip DP-02
Izlaz Dvožično 4-20 mA
Klasa 0.2% + 0.02/K
Linearnost 0.2%
Kučište Fi 90
Priključak tlaka -
Napajanje 12-30 VDC 4-20 mA
Pokazivanje LCD displej napajan iz petlje
Primjena Neagresivni plinovi i tekućine

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.