EDP-4 i EDP-5 - pokazivač

EDP-4 i EDP-5 - pokazivač
  • Univerzalni softver - podesivi ulazi
  • Korisnički podesiv
  • Mogućnost povezivanja više uređaja
  • Pohrana podataka na USB ili SD
  • RS 485 Modbus komunikacija
  • USB host (printanje direktno iz uređaja)
Kataloški broj »

Sva mjerenja i aktivnosti koje se odvijaju na indikatoru, mogu biti pohranjene na dodatne memorijske kartice. Svi zapisi se mogu prebacivati na PC, pomoću RS485 ili USB stick-a.

Uređaj je mehanički i električno robustan. Visoka pouzdanost i neosjetljivost na električne i elektromagnetne utjecaje, te uvjete okoline, osiguravaju siguran i dugi rad uređaja te sigurno odvijanje procesa bez kvarova.

NOVO !!! : Spremanje podataka na USB stick, ili SD karticu (Data logger). Spremanje mjerenih vrijednosti sa analognih ulaza i izlaza te stanja digitalnih ulaza i izlaza na USB ili SD karticu. Podešavanje intervala spremanja.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Tip EDP-4 EDP-5
Osnovna ploča Tastatura sa folijom Tastatura sa folijom
Ugradnja Na ploču s izrezom Na ploču s izrezom
Kučište 48x96
72x72
144x48
DIN standard
96x48
144x72
Zidno kućište,
DIN standard
Napajanje 230 V
110 V
24 VAC
24 VDC
230 V
110 V
24 VAC
24 VDC
Pokazivanje LED display 4 digita LED display 5 digita
Ulaz Univerzalan - programski podesiv
Strujni: 0/4 -20 mA / 4-20mA / 20-0 mA / 20-4mA
Naponski: 0-50mV / 0-60 mV
Termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B
Otporni: Pt100/200/500/1000, Ni100/200/500/1000, Cu53, potenciometri
Ostalo : PWM signal, frekvencija Po posebnom zahtjevu
Univerzalan - programski podesiv
Strujni: 0/4 -20 mA / 4-20mA / 20-0 mA / 20-4mA
Naponski: 0-50mV / 0-60 mV
Termoparovi: L, J, K, S, R, T, N, E, B
Otporni: Pt100/200/500/1000, Ni100/200/500/1000, Cu53, potenciometri
Ostalo : PWM signal, frekvencija Po posebnom zahtjevu
Izlaz Prema zahtjevu
0/4-20 mA
0/2-10 V
Prema zahtjevu
0/4-20 mA
0/2-10 V
Točnost 0,2% + 2 digita 0,2% + 2 digita
Komunikacija RS485 Modbus
USB/SD
RS485 Modbus
USB/SD

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.