Mjerni pretvarač vlage i temperature mikroprocesorski

Mjerni pretvarač vlage i temperature mikroprocesorski
  • 0-100 % RH
  • do 150 °C
  • Industrijska izvedba
  • Robusan i pouzdan
Kataloški broj »

Mjerenje relativne vlage 0-100% RH i temperature u komorama za sušenje drva, sušarama za ciglu, sušere za voče i povrće.
Industrijska izvedba uređaja koja mu omogućava stabilan rad u zahtjevnim uvjetima mjerenja vlage i temperature.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Tip Pretvarač vlage i temperature
Kučište 100x100x58 mm
za montažu na zid
IP65
Ulazni signal Vlaga i temperatura
Radna temperatura -40 do 150 °C za senzor
0 - 60°C za elektroniku
Mjerni raspon Vlage: 0-100% rel. vlage
Temperature:
-40 - 60°C
0 - 150 °C
Izlaz temperatura i vlaga:
0/4-20 mA ili 0-10VDC.
0/4-20 mA ili
četverožićno
Točnost 2% + 0,1%/K za vlagu
0,5% za temperaturu
Napajanje 24V AC/DC

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.