MGSOFT-V2

MGSOFT-V2
  • Nadzor do 16 komora za sušenje na PCu.
  • Pohranjivanje podataka na hard disk PC-a.
  • Upis recepata.
  • Nadzor s 1 mjesta.
  • Kopiranje tehnoloških parametara.
Kataloški broj »

NADZOR I UPRAVLJANJE RADOM KOMORA ZA SUŠENJE MESA I MESNIH PRERAĐEVINA PREKO PC RAČUNALA

Prikaz trenutnih i zadanih vrijednosti na jednom ekranu za 8 komora za sušenje.Prikaz trenutnih stvarnih vrijednosti u komorama (temperatura komore, vlaga u komori, temperatura u proizvodu, vrijeme trajanja segmenta, program i segment koji se izvršavaju, broj prolaza trenutnog programa, slijedeći program, brzina i status ventilatora, stanje izlaza, stanje procesa – stop, rad, pauza, ručno). Prikaz zadanih vrijednosti u komori za trenutni segment (temperatura u komori, vlaga u komori, temperatura u proizvodu, vrijeme segmenta).

Upravljanje radom komore (odabir programa i segmenta, startanje programa, pauziranje programa, odabir ručnog ili automatskog načina rada). Mijenjanje zadanih veličina trenutnog segmenta za vrijeme izvršavanja (temperatura gornja i donja, histereza gornje i donje temperature, vlaga donja i gornja, histereza gornje i donje vlage, temperatura centra i temperatura centra delta, odabir jedne od 7 preddefiniranih brzina ventilatora).

Tijekom izvršavanja programa omogućen je skok na odabrani segment, bilo segment ispred ili iza trenutno izvršavanog segmenta. Zadavanje glavnih naredbi pritiskom na tipke F1 do F10 ili kombinacijom tipki Ctrl + F1 do F10.


GRAFIČKI PRIKAZ GLAVNIH VELIČINA U KOMORI TE STANJA IZLAZA
Grafički prikaz temperature u komori, vlage u komori i temperature centra u različitim bojama, te prikaz stanja svih izlaza u trajanju od 5 dana. Vrijeme uzimanja uzorka za temperaturu i vlagu je 30 sekundi, a za stanje izlaza 1 sekunda.Podešavanje raspona prikaza po osi y (u rasponu od 0 do 150 C (%)) i osi x (5, 10, 15, 20, 30 minuta, te 1 do 8 sati). Moguć je odabir izgleda grafa prikazivanjem malih i velikih crta na grafu radi lakšeg orijentiranja.

Direktno očitavanje vrijednosti osi x i y pomicanjem miša iznad željene lokacije. Mogućnost ispisa prikazanog grafa na odabrani printer.


PRAĆENJE AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti koje se provode prema komorama se arhiviraju i dostupne su na pregled s ispisom datuma i vremena te izvršitelja radnje (npr. "27.12.2004. 19:10:25 Program 01 startan na segmentu 01 Operater2").

Lista aktivnosti se može ispisati na zadani pisač, kao cijela lista ili samo odabrane aktivnosti. Arhiva aktivnosti se može obrisati.


ARHIVIRANJE GLAVNIH VELIČINA U KOMORI

Startanje arhiviranja glavnih veličina je moguće automatski ili ručno, te je ime arhive moguće zadavati ručno ili sustav sam dodjeljuje ime arhive (ovisno o odabiru u Parametrima). Vrijeme uzimanja uzorka je 30 sekundi.


Kad je arhiva zatvorena (stopirana) mogu se na grafu pregledavati temperatura u komori, vlaga u komori, te temperatura centra u različitim bojama. Podešavanje raspona prikaza po osi y (u rasponu od 0 do 150 C (%)) i osi x (od 1 do 24 sata, te 1 do 30 dana).

Moguć je odabir izgleda grafa prikazivanjem malih i velikih crta na grafu radi lakšeg orijentiranja. Direktno očitavanje vrijednosti osi x i y pomicanjem miša iznad željene lokacije. Mogućnost ispisa prikazanog grafa na odabrani printer. Manipuliranje arhivama: ispis svih arhiva po komorama s datumom i vremenom pokretanja arhive, pregledavanje arhive, kopiranje arhive (na zadanu lokaciju u parametrima), te brisanje nepotrebnih arhiva.


PROGRAMI I RECEPTURE

Uređivanje, kopiranje i brisan je programa. Svaki program može se spustiti na odabranu lokaciju u komori, te se također odabrani program iz komore može pod zadanim imenom pospremiti na PC-u.


Uređivanje programa dodavanjem do 10 segmenta (ispred ili iza trenutnog segmenta) uz istovremeni grafički prikaz pojedinog segmenta sa prikazom temperature, temperature centra i vlage.

Ispis na printer pojedinog segmenta ili cijelog programa. Uređivanje pojedine recepture ili skupno uređivanje receptura, kopiranje i brisanje receptura. Svaka receptura može se spustiti na odabranu lokaciju u komori, te se također odabrana receptura iz komore može pod zadanim imenom pospremiti na PC-u.

Grafički prikaz u boji dijagrama recepture sa režimima i vremenima rada pojedinih izlaza. Ispis na printer pojedinog recepta ili svih recepata zajedno.


ALARMNA STANJA U KOMORI

Praćenje i prikaz aktivnih alarma u komori, te arhiviranje pojavljivanja alarma u komorama. Svaka komora ima do 32 alarma čiji opis se može proizvoljno definirati. Postoje dvije liste alarma: lista trenutno aktivnih alarma po komorama, te lista pojavljivanja i nestajanja alarma. Arhiva alarma čuva do 500 zadnjih alarma.

Prikaz broja aktivnih alarma po pojedinim komorama na trajno istaknutom prozorčiću. Prozorčić nestaje onog trenutka kad u sistemu nema ni jednog aktivnog ili nepotvrđenog alarma. Mogućnost odabira zapisivanja stanja komunikacije s pojedinim komorama u listu alarma.

Lista alarma se može ispisati na zadani pisač, kao cijela lista ili samo odabrane alarme.


KORISNIČKA IMENA I LOZINKE

U sistemu postoji 5 korisničkih nivoa, s tim da 1. nivo može imati 10 korisnika, 2. do 4. nivo 5 korisnika, te 5. nivo 1 korisnika.

Pristupi pojedinim aktivnostima unutar sustava su dozvoljeni samo ako je aktiviran važeći nivo. U sistemu istovremeno može biti aktivan samo jedan korisnik. Ako se pristupi aktivnosti za koju nije aktiviran dozvoljeni nivo pojavljuje se prozorčić za upisivanje korisničkog imena i lozinke.

Imena korisnika i lozinki mogu se proizvoljno odabirati. Najviši 5. nivo ima pristup imenima i lozinkama korisnika s tim da ima i mogućnost zaključavanja pojedinih korisnika. Korisnik može ostati trajno prijavljen ili se može u parametrima zadati vrijeme nakon kojeg se napravi automatska odjava korisnika ako nije napravljeni nikakva aktivnost preko tipkovnice ili miša tokom zadanog vremena (od 1 do 60 minuta).


PARAMETRI

Proizvoljni odabir imena komora te odabir komunikacije sa željenom komorom. Preko parametara moguće je odabrati printer za ispis (jedan od instaliranih printera na PC-u). Odabir vremena odjave korisnika, vrijeme trajanja prikaza sistemske poruke, te odabir upisa imena arhiva ili automatskog upisa imena od strane sistema.

Odabir mjesta kopiranja arhive i mogućnost ručnog ili automatskog starta arhive za pojedinu komoru. Odabir parametara komunikacije.Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.