Ventili regulacijski

Ventili regulacijski
 • do 220ºC ili 350ºC
 • od NP16 - do NP40
 • od DN15 - do DN200 mm
Kataloški broj »

Regulacijski ventili (armature) koriste u prehrambenoj industriji, industriji pića, farmaceutskoj industriji, kotlogradnji, sustavima grijanja i hlađenja, ...
Da bi omogućili upravljanje regulacijskim ventilom potrebno mu je dodati elektromotorni pogon ili pneumatski pogon.

 • regulacijski ventil + elektromotorni pogon
 • regulacijski ventil + pneumatski pogon
Primjena:

 • napajanje parnih kotlova
 • regulacija vrelog ulja
 • regulacija protoka pasterizatora
 • regulacija temperature izmjenjivača
 • regulacija grijanja u industriji
 • regulacija nivoa (vode, piva, soka, ...) u spremnicima

NAPOMENA: Za ventil s pogonom za upravljanje odaberite ovdje za elektromotorne pogone ili ovdje za pneumatske pogone.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Regulacijski_ventil_20_30_Elektron »
Tehničke osobine
Vrsta Dvoputi
Troputi
Nazivni pritisak NP/materijal 16 bara / GG 20
25 bara / čelični
40 bara / čelični
16 bara / INOX
40 bara / INOX
Nazivni otvor DN / protok kvs / hod 15 mm / 0.36m3/h / 10 mm
15 mm / 1.0m3/h / 10 mm
15 mm / 1.6m3/h /10 mm
15 mm / 2.5m3/h / 10 mm
15 mm / 4.0m3/h / 15 mm
20 mm / 6.3m3/h / 15 mm
25 mm / 10m3/h / 15 mm
32 mm / 16m3/h / 15 mm
40 mm / 25m3/h / 15 mm
50 mm / 40m3/h / 15 mm
65 mm / 63m3/h / 40 mm
80 mm / 100m3/h / 40 mm
100 mm / 145m3/h / 40 mm
125 mm / 220m3/h
150 mm / 320m3/h
200 mm / 480m3/h
Karakteristika pladnja Linarni protok
Linarni otvor
Temperatura medija od 2 do 220°C ili
do 350°C (brtvljenje s mjehom)

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.