Mjerna prigušnica za mjerenje protoka

Mjerna prigušnica za mjerenje protoka Kataloški broj »

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehničke osobine
Ugradbena mjera 65 mm
Nazivni otvor DN 50 do DN 500
Nazivni tlak MP 16 do MP 100
Tijelo komore ? 1330
Mjerna prigušnica W.nr. 1.4571
Priključak na komorama G 1/2"

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.