Ručno / automatsko upravljanje elektromotornim ventilima EDPS-UEV

Ručno / automatsko upravljanje elektromotornim ventilima EDPS-UEV
  • Pouzdanost.
  • Jednostavna ugradnja.
  • Univerzalnost.
Kataloški broj »

EDPS-UEV ima ručno / automatsko upravljanje elektromotornim pogonima, prikaz trenutnog položaja pogona na LED+bargraf, podesiv min i max, izlaz 0-20mA.

EDPS-UEV je namjenjen za procese kod kojih je potrebno ručno upravljati sa pogonom neovisno od regulacijskog kruga (npr. PLC regulacije). Kod ispada napajanja ili pada sistema automatske regulacije, u ručnom modu moguće je upravljati elektromagnetskim pogonom neovisno o radu uređaja ili radu automatskog sistema regulacije. Automatski sistem regulacije elektromagnetskog pogona spojen je serijski preko kontakata. Kad je uređaj postavljen u AUT mod rada automatika upravlja pogonom. U slušaju da je uređaj na RU modu rada upravlja se s komandama na samom uređaju (otvaraj i zatvaraj).

Uređaj je softwerski podesiv, ulaz s davaća položaja pogona može biti potenciometar ili neki od standardnih signala. Kontinuirani izlaz iz uređaja 0-20 mA koji je ovisan o položaju pogona elektromotornog ventila. Pokazivanje je podesivo te je moguće pomak min i max vrijednosti položaja pogona.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »
Tehničke osobine
Tip EDPS-UEV
Osnovna ploča Folija sa tipkovnicom
Način ugradnje Ploča s izrezom
Kučište 96x96x130 mm
Napajanje 230 Vac, 110 Vac, 24 Vac, 24 Vdc, po zahtjevu
Pokazivanje 13mm crveni LED pokazivač 4 digita
+bargraf
Ulaz Univerzalan - programski podesiv

Strujni: 0-20mA, 4-20mA
Naponski: 0-2-10 V
Otporni: 0-100 Kohm
Izlaz signala 0-20 mA
Izlaz upravljački (pogon) 2 releja, 230 VAC / 5 A

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.