Digitalni prijenosni manometar

Digitalni prijenosni manometar Kataloški broj »

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnicka dokumentacija »

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.