Regulatori za grijanje i klimatizaciju ERC

Regulatori za grijanje i klimatizaciju ERC Kataloški broj »

ERC regulatori namjenjeni su za:

  • Regulaciju temperature polaznog toplovoda s mogućnošću korekcije s vanjksom temperatureom ili sobnom temperaturom.
  • Regulacija temperature zraka u prostoru ili u zračnom kanalu.
  • S limiterom minimalne ili maksimalne temperature, omogućava limitiranje temperature u polaznom toplovodu, izlazne temperature zraka i sl.
  • Sa satom omogućava automatsko prebacivanje s dnevnog u nočni režim rada ili tjedni režim rada.
  • S pokazivačem omogučava praćenje vrijednosti triju temperatura i položaja ventila.
  • S termostatom omogučava uključenje cirkulacije pumpe, regulaciju temperature bojlera i sl.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.