Oplašteni [mantel] termoelement

Oplašteni [mantel] termoelement
  • Priključna glava tip F
  • Termoelementski konektor
  • Mjerno područje: 0 - 1200 °C
  • Standardne dužine: 500 - 2000 mm
  • Zaštitna cijev inkonel
Kataloški broj »

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
ELEKTRON_Tehnička_dokumentacija »
ELEKTRON_Technical_documentation »
ELEKTRON_Brošura »
Tehničke osobine
Tip TO
Priključna glava Tip F
termoelementski konektor
Mjerni element Pt100
Pt1000
Fe-CuNi [tip J]
Ni-CrNi [tip K]
Zaštitna cijev Inkonel fi 1.5
Inkonel fi 3
Inkonel fi 6
Mjerno područje 400 *C
900 *C
1150 *C
Standardne dužine 500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Ostale dužine prema zahtjevu
Navoj priključka 1/2"
Hermeto spojnica Isporučuje se samo na posebni zahtjev.

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.