SISTEM VAKUMSKIH SPREMNIKA

SISTEM VAKUMSKIH SPREMNIKA
  • trenutni vakum
  • kompletan sustav
  • servis osiguran
  • moguće dorade
Kataloški broj »

Vakumski spremnik kompaktna izvedba, sa ugrađenom vakum pumpom, spremnikom vakuma, filterom. Vakum pumpa zrakom hlađena, s internom recirkulacijom ulja, ispušnim filterom.

Za aplikacije gdje je potreban  trenutni vakumski "udar".
Nema čekanja da vakum pumpa postigne vakum.
Simplex i  Duplex verzija


                  

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.