SIGMA - NOVO !!!

SIGMA  -  NOVO !!!
 • NOVO !!!
 • 2 analogna ulaza
 • 4 relejna izlaza
 • Komunikacija Modbus RS485
 • Odličan omjer cijene i kvalitete
 • jednostavan
 • kompaktan
Kataloški broj »

Sigma je univerzalni regulator/programator za primjenu u raznim industrijskim granama. zbog svoje univerzalnosti može se primjeniti za nadzor i regulaciju temperature, tlaka, nivoa i drugih fizikalnih veličina.

Sigma ima do 4 izlazna releja ili SSR izlaza koji su programski podesivi te im se može pridodjeliti više funkcija (regulacije, alarma, kraja programa, itd.).
Alarmi su također programski podesivi (vrijednost alarma, histereza, način djelovanja alarma, itd.).

Dva analogna ulaza omogućuju korisniku regulaciju jedne veličine i istodobno praćenje odnosno alarmiranje druge veličine.
Prvi analogni ulaz je univerzalan dok je drugi strujno/naponski i prihvaća standardne strujne odnosno naponske signale sa pretvarača.

Napajanja za pretvarač :naponski izvor 24VDc, 40mA
galvanski izoliran

Regulator ima mogućnost unosa jednog programa sa 16 segmenata (16 vremena sa 16 zadanih vrijednosti) tako da se regulacija može voditi po krivulji.

Komunikacija: MODBUS-RS485 galvanski izoliran. Priključak pruža mogućnost umrežavanja, daljinskog nadzora i upravljanja uređajem preko SCADA sustava.

                     


Primjena:

 • regulacija temperature u peći
 • regulacija temp. extrudera
 • regulacija pasterizatora
 • regulacija tlaka, nivoa s ventilom
 • regulacija nivoa u spremnicima
 • regulacija tlaka i nivoa u napojnim posudama

PRIMJER PRIMJENE:

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Brošura »
Tehničke osobine
Tip SIGMA
Osnovna ploča Folija s tipkovnicom
Način ugradnje Na prednju ploču ormara
Kučište 96x96x88 mm
96x48x88 mm
48x96x88 mm
48x48x88 mm
Napajanje 85-265 Vac
18-36 Vdc
15-30 Vac
Klasa točnosti 0.3% +/- 2 dig
Pokazivanje Dvoredni LED pokazivač, svaki red sa po 4 znamenke
Analogni ulaz 1 x univerzalni ulaz (Pt100, Tc, 0-4-20 mA, 0-2-10 V)
1 x strujno / naponski (0-4-20 mA, 0-2-10 V)
Digitalni ulaz 2 x aktivni digitalni ulaz 24 V/Dc, 4 mA
Izlaz relejni (4 x relejni uklopni kontakt ili 1 x preklopni kontakt plus 1 x uklopni kontakt)
Izlaz SSR (4 x SSR izlaz 5 V / 20 mA)
Analogni izlaz 0-4-20 mA ili 0-2-10 V kontinuiran, galvanski izoliran
Napajanje za pretvarač 24 V / 30 mA max
Komunilkacija RS485 galvanski izolirana, MODBUS protokol
Parametri 10 vrsta parametara za 10 tipičnih aplikacija, te 3 vrste sigurnosnih kopija (backup)

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.