Drobilica grumena u sipkim materijalima

Kataloški broj »

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.