Diferencijalna dozirna vaga DC-DV

Dozirna vaga sipkih mateijala
  • Točnost doziranja +/- 0,5%
  • Doziranje agresivnih i abrazivnih materijala
  • Bez prašine
  • Zatvoren sustav doziranja
  • Kompaktna izvedba
  • Jednostavno održavanje
  • Hrvatski proizvod


Kataloški broj »

Dozirna vaga za doziranje sipkih i praškastih materijala, pogodna je za doziranje agresivnih i abrazivnih materijala. Sustav doziranja je zatvoren te nema prašenja u prostoru doziranja.
Doziranje materijala (m3/h) linearno je kroz cijelo područje doziranja 0-100%.

Sustav nadređen vagi određuje trenutni protok (m3/h) materijala kroz vagu, a vaga trenutno mijenja protok prema zahtjevu. Vaga se upravlja sa signalom 4-20 mA, 0-10 VDC, ili komunikacija.

Upravljačka jedinica vage omogučava podešavanje vage prema materijalu koji se dozira, automatsku korekciju prema greški doziranja, linearizaciju doziranja prema materijalu, i druge napredne funkcije potrebne za dobar rad vage.

Vaga je u potpunosti razvijena u Elektronu te je moguće prilagoditi funkcionalnost i i izgled prema zahtjevu naručitelja ! 

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Diferencijalna vaga_DC_DV_200 »

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.