Digitalni prijenosni hidrometar

Digitalni prijenosni hidrometar
  • Sonda za vlagu (ručna)
  • Mjerno područje: 10 do 90% relativna vlažnost 50 do 199.9° C temperatura
  • LCD pokazivač 3 i 1/2 digita
  • Dimenzije: 150 x 80 x 30 mm
  • Napajanje: baterija 9 V
Kataloški broj »

Hidrotermometar je predviđen za mjerenje relativne vlažnosti u prostorijama ili ventilacijskim kanalima, otvorenim prostorima i zatvorenim komorama u području 10-90% relativne vlage u kojim je prisutna temperatura od 0 - 80° C te temperature u području od -100 do +199° C raznih medija, osim kiselina.

Primjena je vrlo jednostavna. Potrebno je sondu priključiti na uređaj te uključiti uređaj. Nakon par sekundi uređaj smiri svoje pokazivanje i time je spreman za rad.

Sondu postaviti na mjesto gdje se želi mjeriti relativna vlaga i pričekati da se pokazivanje na uređaju smiri. Time je mjerenje vlage završeno.

Uređaj za napajanje koristi standardnu bateriju 9V, pouzdan je u radu i vrlo jednostavan za primjenu.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.