Regulator CHR-1000

Regulator CHR-1000
  • Vođenje više regulacijskih krugova
  • Programabilan
  • Modbus 485 komunikacija
Kataloški broj »

    Regulator centralnog grijanja namijenjen je za regulaciju temperature prostorija i sanitarne vode u industriji i kućanstvima.
Uređaj je potpuno konfigurabilan te je s njime moguće ostvariti razne varijante regulacije (čvrsta vrijednost temperature kotla, čvrsta vrijednost polaznog voda, regulacija polaznog voda uz kompenzaciju vanjske temperature, regulacija odnosa, itd.).
Ima mogućnost priključka do 6 termo sondi (Pt1000, Pt500, Ni1000, Ni500, naponski ulaz 0-2-10V) na svoje analogne ulaze.
Po potrebi mogu se naručiti i druge vrste ulaza (Pt100, Ni100, strujni 0-4-20mA, itd.).

                            
                                         Tip kućišta - 144x72
Regulacija se vrši s 4 ili 8 izlaznih releja. Na zahtjev kupca, uređaj se isporučuje i s dva potpuno podesiva analogna izlaza.
Podešavanje regulatora vrši se preko tastature i grafičkog LCD displeja.
Kućište regulatora izvedeno je s IP65 zaštitom što sam uređaj štiti od vanjskih utjecaja.
Uređaj ima mogućnost priključka USB memorije kojom se omogućava prijenos podataka između uređaja (npr. Sistemskih parametara) kao i bilježenje temperature ulaznih sondi tijekom vremena.
Uređaj ima ugrađen precizan sat realnog vremena koji ima autonomnost nakon nestanka mrežnog napajanja.
U realnom vremenu moguće je podešavati 10 programa s po 10 segmenata.
Svakom programu pridodjeljuje se jedan period rada (period rada vezan je na godišnja doba ljeto/zima, itd. i programski je podesiv).

PRIMJERI RADA >>

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnička dokumentacija »
Tehničke upute »
Tehničke osobine
Osnovna ploča Tastatura s folijom
Način ugradnje Zidna ugrdnja
Kućište 172x16x103mm
(model RCP 1600)
Napajanje 230V~ , 50Hz
Točnost 0.3 + 2 digit
Pokazivanje grafički LCD displej (128 x 64 pix) i 8 LED dioda
Ulaz ulaz 1,2,3,4 - Pt1000
ulaz 5 i 6 - Pt1000 ili
0-4-20mA (postavljanje granica pokazivanja L-d i H-d) ili 0-2-10V (postavljanje granica pokazivanja L-d i H-d)
Izlaz 4 ili 8 releja, 250 Vac/ 5 A
2x 0-4-20mA kontinuirani izlaz (opcionalno)
2x 0-2-10 V kontinuirani izlaz (opcionalno)
RS-485 ModBUS (opcionalno)
Regulacija PID dvopoložajna/tropoložajna/odnosna, relejni kontakt 5A, 250 V + 2 alarma
Kontinuirano 0-4-20mA 0-2-10V
Funkcija regulacije ON/OFF , P, PI, PD, PID, podesiva
Podaci Čuvanje podataka u E2 memoriji

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.