Radar reflex VG serije FMCW

Radar reflex VG serije FMCW
 • Kompaktan !
 • Prikaz razine, udaljenosti, volumena
 • 2 - žično napajanje
 • Mjerenje do 80 m

Kataloški broj »

Mjerenje nivoa u rezervarima i silosima, tekućina, praškastih materijala, otpadnih voda, ...

Radarski signal se generira preko antene te se prenosi kroz zrak u posudi ili tanku i reflektira se od površine medija te se vraća nazad u antenu.

FMCW : Frekventno modulirani kontinuirani val (Frequency modulated continuous wave)

FMCW radar koristi visokofrekventni signal, nazivni 26 Ghz koji se linearno povećava (širi) tijekom mjerenja (frekventni zamah).

Signal se emitira, reflektira od površine medija te se vrača u prijemnik sa vremenskom odgodom.

Razlika u frekvencijama se računa iz poslane frekvencije i dolazne frekvencije. Razlika tih frekvencija je direktno proporcionalna mjerenoj udaljenosti.

Prednosti FMCW principa u usporedbi sa PULSNIM RADAROM :

 • Bolja separacija refleksije
 • Pouzdanija redukcija buke (zvukova)
 • Manji kut snopa
 • Manje smetnji refleksije
 • Manji promjer antene za jednaka mjerna područja

 Displej na samom mjerilu pokazuje nivo, udaljenost ili volumen.

Mjerilo je neosjetljivo na buku kod npr. silosa sa kamenjem.

Nije osjetljivo na oblake prašine kod pražnjenja silosa sa

praškastim materijalima.

Moguće izvedbe i za Ex explozivne zone EExd i EExia.

Jednostavni su za postavljanje na več postoječe ili nove

rezervoare i silose.


Izvedbe za povišene temperature i tlakove.

HART, Profibus (PA) i Foundation Fieldbus. 

Primjena:

 • silosi cementa
 • silosi brašna, pšenice
 • rezervoari vode, ulja
 • otpadne vode

**Radar reflex VG serije FMCW

je dio proizvodnog programa tvrtke HYCONTROL UK.

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Brošura_ELEKTRON »
Tehničke osobine
Tip VG50
VG51 VG502 VG6 VG7
Materijali Tekućine Tekućine Tekućine Kruti materijali Tekućine, kruti materijali
Mod rada Direkt / TBF Direkt / TBF Direkt / TBF Direkt Direkt / TBF
Antena Horn ('truba') Wavestick ('štap') Horn ('truba') DN80, DN100, DROP ('jaje') DN40, DN50, DN80
Mjerno područje 20 m 20 m 35 m 80 m 40 m
Točnost 0,30% 0,30% 1 mm 10 mm tekućine 3mm
krutine 10mm
Max. temperatura 250 °C 150 °C 250 °C 100 - 200 °C 200 °C
Max. tlak [bar] 64 bar 16 bar 64 bar 16 bar ili 40 bar 40 bar
Procesni priključak Prirubnica 3" G 1 1/2"
Prirubnica 8" G1"
G1 1/2"
G3"
G4"
Prirubnica DIN
G1 1/2"
G3"
G4"
Prirubnica DIN
Dielektrična konstanta (Er) >2 >4 >2 >1,5 >1,5
Izlaz 4 - 20 mA
4 - 20 mA
4 - 20 mA
4 - 20 mA
4 - 20 mA
Napajanje 2-žično, 24 Vdc 2-žično, 24 Vdc 4-žični, 100-230 VAC 2-žično, 24 Vdc 2-žično, 24 Vdc
Pokazivanje HMI Display HMI Display HMI Display HMI Display HMI Display
Komunikacija HART;
Profibus PA, Fieldbus (po izboru)
HART;
Profibus PA, Fieldbus (po izboru)
HART, PACTWARE, RS485;
Profibus PA, Fieldbus (po izboru)
HART, PACTWARE;
Profibus PA, Fieldbus (po izboru)
HART, PACTWARE;
Profibus PA, Fieldbus (po izboru)
Atesti ATEX EExia
ATEX EExd
ATEX EExia
ATEX EExd
ATEX EExd ATEX EExia
ATEX EExd
ATEX EExia
ATEX EExd

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.