Provodne sonde PI

Provodne sonde PI
  • M18 x 1.5
  • G 1/2"
  • G 6/4"
  • DN 50 NP 25/40.
  • 0 - 180 °C
  • -1 do + 40 bara
Kataloški broj »

Provodne sonde imaju funkciju provodjenja signala iz signalizatora SN1 ili SN4 kroz tekućinu u rezervoaru, a da pri tome onemogučuju miješanje atmosfere iz rezervoara s onom izvan njega. Provodne elektrode montiraju se direktno na spremnik, kotao ili cijevovod te se sa žicama spajaju na signalizatore SN1 ili SN4 kojima se funkcija podešava prema potrebi sustava: dopunjavanje rezervara, ispumpavanje spremnika, dopunjavanje kotla, signalizacija minimalnog nivoa u kotlu, ...                     PI-PO1

                  

Dokumentacija:
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju
Tehnicke upute »
Tehničke osobine
Tip PI-18 PI-1/2 PI-6/4 PI-IP65 PI-DN50 PI-SN PI-PO1
Dimenzija uvrtnog dijela M 18x1.5 G 1/2" G 6/4" G 6/4" Dimenzija prirubnice:
DN 50 NP 25/40
G 3/4" Bez priključka
Radna temperatura 1 - 180 *C 1 - 180 *C 1 - 180 *C 1 - 180 *C 1 - 180 *C 1 - 180 *C 0 - 80 *C
Radni tlak -1 do 25 bara -1 do 25 bara -1 do 25 bara -1 do 25 bara -1 do 25 bara -1 do 25 bara 1 bar
Broj elektroda Jedna Jedna 2-4 2-4 Jedna Dvije Jedna
Materijal tijela elektrode W.Nr.1.4571 W.Nr.1.4571 W.Nr.1.4571 W.Nr.1.4571 W.Nr.1.4571 W.Nr.1.4571 Polipropilen
Priključna glava Bez zaštite Tip F Tip A IP 65, W.Nr.1.4571 IP 54 IP 54 IP 68

Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.