Pretvarač tlaka P-03

Pretvarač tlaka P-03
  • 0,3 do 700 bar.
  • Velika pouzdanost.
  • Robusnost.
  • Jednostavna upotreba.
  • Točnost 0,25% i 0.5%.
  • LCD pokazivanje.
  • Pretvarači tlaka za bunare
Oznaka   Šifra
Šifra proizvoda:  
Vrsta tlaka: Relativni R
Apsolutni A
Mjerna područja: -0.3 do 0 bara 600.
-0.6 do 0 bara 610.
-1 do 0 bara 620.
-1 do 1 bar 630.
-1 do 3 bara 640.
-1 do 6 bara 650.
-1 do 10 bara 660.
0 do -0.3 bara 670.
0 do 0.6 bara 680.
0 do 1 bar 690.
0 do 3 bara 6A0.
0 do 6 bara 6B0.
0 do 10 bara 6C0.
0 do 16 bara 6D0.
0 do 25 bara 6E0.
0 do 40 bara 6F0.
0 do 70 bara 6G0.
0 do 100 bara 6H0.
0 do 160 bara 6I0.
0 do 250 bara 6J0.
0 do 400 bara 6K0.
0 do 700 bara 6L0.
0 - 3 m 700.
0 - 6 m 710.
0 - 10 m 720.
0 - 30 m 730.
0 - 60 m 740.
0 - 100 m 750.
Tip kučišta: Fi 27 mm IP 65 8
Fi 60 mm L
Za visoku temperaturu T
Za bunare 0
Napajanje: 4-20 mA 12-30 V 6.
Ulazni signal: Pritisak 8
Izlazni signal: 4-20 mA dvožično 6
4-20 mA trožično + LED pok. A
Izlazni algoritam: Lineariziran 5
Dužina priključne cijevi: 5 m 1
8 m 2
12 m 3
32 m 4
62 m 5
102 m 6

  • Ako želite uvid u cijene ili naručiti odnosno kupiti naše proizvode, molimo vas da se prijavite odnosno registrirate ovdje!
  • Ako želite saznati više o općim uvjetima prodaje kliknite ovdje!